.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā


Olga Lukašina


Страниц: 160
ISBN: 978-9934-8761-9-6
Цена: 28.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  Описание:
  Olga Lukašina
  Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā
  Praktisks palīglīdzeklis

  Grāmata paredzēta personām, kuras vēlas tuvāk iepazīties ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodokļu jomā un tos piemērot praksē, – uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar finansēm, juristiem, studentiem. Tā var sniegt noderīgu informāciju arī ārvalstu investoriem, kurus interesē Latvijas nodokļu likumdošanas piemērošana praksē.
  Grāmatas mērķis ir pastāstīt lasītājiem, kurā no minētajiem normatīvajiem aktiem atrodama attiecīgā norma, kā arī īsumā skaidrot tās normas, kuras autore atzīst par interesantākajām un lietderīgākajām. Lasītājs varēs iepazīties ar vairākām Latvijas nodokļu likumdošanas neatrisinātajām problēmām un labāk izprast ar tām saistītos nodokļu riskus. Normatīvos aktus palīdz skaidrot piemēri, kas atspoguļo norises saimniecības, uzskaites un nodokļu jomā.
  Grāmata, ko piedāvājam lasītāju uzmanībai, zināmā mērā ir metodisks palīglīdzeklis tiem, kas vēlas iegūt vispārīgu vai padziļinātu priekšstatu par Latvijā izveidoto nodokļu sistēmu. Tā ir kā ceļvedis, kas palīdz orientēties daudzajos normatīvajos aktos, kuri Latvijā regulē nodokļu jomu, redakcijā, kāda bija spēkā 2019. gada 01. javāris.
  Materiāls paredzēts lasītājiem, kuriem ir pieejami Latvijas normatīvo aktu (likumu, Ministru kabineta noteikumu, Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu un vēstuļu) teksti.

  Autore – Olga Lukašina, ekonomikas doktore, ISMA profesore, sertificēta nodokļu konsultante.

  ISBN 978-9934-8761-9-6
  UDK 336.22(474.3)
  Lu385

  Satura rādītājs

  1. Likums „Par nodokļiem un nodevām” ............................................... 5
  2. Muitas nodoklis .....................................................................................26
  3. Akcīzes nodoklis ...................................................................................33
  4. Pievienotās vērtības nodoklis ............................................................. 41
  5. Transportlīdzekļu nodokļi ...................................................................59
  6. Elektroenerģijas nodokļi .....................................................................69
  7. Nekustamā īpašuma nodoklis .............................................................74
  8. Dabas resursu nodoklis ....................................................................... 82
  9. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis .......................................................... 91
  10. Obligātā valsts sociālā apdrošināšana un solidaritātes nodoklis . 116
  11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis ....................................................... 134
  12. Azartspēļu un izložu nodoklis ......................................................... 153
  13. Mikrouzņēmumu nodoklis ...............................................................