.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Māketinga pamati


Ž. Caurkurbule, A.Višņevska


Страниц: 175
ISBN: 9984-640-36-1
Цена: 15.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  Описание:
  Mārketings ir visu uzņēmuma, firmas, iestādes sastāvdaļu organizācijas un pārvaldes sistēma, kas virzīta uz patērētāju tirgus izpēti un ražošanas pakļaušanu pieprasījumam. Šīs definīcijas pamattermins -tirgus - savā būtībā ir tāda ekonomiskā kategorija, kura pieļauj, ka sabiedrībā notiek preču pārdošana un maiņa.

  SATURS
  1. IEVADS MARKETINGĀ
  1.1. Pamattermini un pamatjēdzieni .............................5
  1.2. Mārketinga filozofija un mārketinga koncepcijas ..8
  1.3. Tirgu tipi un veidi ................................................14
  1.4. Mārketinga veidi .................................................17
  1.5. Mārketinga mērķi, stratēģija un taktika .................21
  1.6. Mārketinga uzdevumi, metodes un funkcijas .........23
  2. MĀRKETINGA PĒTĪJUMU PRIEKŠNOSACĪJUMI
  2.1. Mārketinga vide .................................................. 32
  2.2. Informācija un tās loma mārketinga pētījumos .......37
  2.3. Mārketinga informācija ........................................39
  3. MĀRKETINGA DARBĪBAS VIRZIENI
  3.1. Mārketinga pētījumu veidi ....................................48
  3.2. Tirgus izpēte ........................................................50
  3.3. Pircēju rīcības izpēte ............................................60
  3.4. Tirgus segmentācija .............................................69
  4. MĀRKETINGA LĪDZEKĻU IZSTRĀDĀŠANA
  4.1. Mārketinga pasākumu struktūra ...........................77
  4.2. Preces pētīšana ...................................................78
  4.3. Cena un cenu politika ..........................................93
  4.4. Preču virzīšana ...................................................108
  4.5. Preču sadale un uzņēmuma atrašanās vieta ..........133
  5. MĀRKETINGA PLĀNOŠANA, KONTROLE UN REVĪZIJA
  5.1. Mārketinga plānošana ........................................145
  5.2. Mārketinga kontrole un revīzija ..........................168
  IZMANTOTĀ LITERATŪRA .......................................................174