.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Nodokļi un nodevas Latvijā un Eiropā Vispārīgie aspekti


Kārlis Ketners


Страниц:
ISBN: 978-9934-8425-1-1
Цена: 30.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  Описание:
  Grāmatā ir aplūkoti nodokļu sistēmu funkcionēšanas jautājumi, sniegts ieskats valsts fiskālās un nodokļu politikas veidošanas tende ncēs, kā arī aplūkoti atsevišķi nodokļu veidi un to regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā. Grāmata satur informāciju par nodokļu sistēmas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem, nodokļu veidiem, ļauj izprast nodokļu sistēmas būtību un ietekmi uz valsts ekonomiku, nodokļu maksājumu plānošanu un to maksāšanu, nodokļu administrēšanu. Gatavojot šo grāmatu, tika izmantots gan šīs grāmatas pirmais izdevums, kas ir publicēts 2008. gadā, gan Latvijas un ārvalstu autoru sagatavotie darbi, kas sistematizēti šajā kompleksajā valsts ieņēmumiem veltītajā grāmatā. Grāmatu var izmantot kā mācību materiālu un kā palīglīdzekli nodokļu speciālistiem attiecībā uz nodokļu sistēmu un starptautisko nodokļu tiesību salīdzinošās analīzes aspektiem. Grāmatas sagatavošanai ir izmantoti normatīvie akti, normatīvo aktu projekti un statistikas dati, kas bija pieejami līdz 2013. gada 1. jūnijam, kā arī zinātniskā un metodiskā literatūra. Grāmatā ietvertā informācija domāta tikai un vienīgi kā izziņas materiāls. Pieņemot ar nodokļu likumu piemērošanu un nodokļu plānošanu saistītus lēmumus, iesakām par konkrētiem jautājumiem un darījumiem konsultēties ar atzītiem nodokļu speciālistiem, autori neatbild par šajā grāmatā ietvertās informācijas izmantošanas rezultātiem lēmumu pieņemšanas procesā.
  Saturs
  Ievads
  1. Nodokļu sistēmas 8
  Nodokļi un nodokļu elementi 8
  Nodokļu sistēmas 37
  2. Nodokļu tiesības 50
  Nodokļu tiesību piemērošanas joma 50
  Nodokļu tiesību avoti 63
  3. Eiropas Savienības nodokļu tiesības 92
  Eiropas nodokļu politika un pamatjēdzieni 92
  Nodokļu harmonizācija Eiropas Savienībā 107
  4. Tiešo nodokļu politikas un sistēmu salīdzinošā analīze 136
  5. Netiešo nodokļu politikas un sistēmu salīdzinošā analīze 189
  6. Starptautiskie nodokļu aspekti 215
  7. Nodokļu sistēmas un starptautiskās nodokļu
  plānošanas aspekti 262
  Izmantotās literatūras saraksts 289