.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Uzņēmēja un viņa ģimenes drošība


V. Zemļanovs


Страниц:
ISBN: 49984-640-43
Цена: 20.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  Описание:
  Katram uzņēmējam jāsaprot, ka, uzsākot biznesu, viņš kopā ar ģimeni nonāk paaugstināta riska grupā un, tēlaini runājot, kļūst par potenciālu upuri (iegūst viktimitāte). Tas pats sakāms arī par viņa ģimeni, pirmām kārtām sievu un bērniem.
  Nepieciešams, lai uzņēmējs iemācītos pastāvīgi paturēt prātā iespējamos draudus sev un saviem tuviniekiem, tomēr nepārspīlēt šo piesardzību, citādi viņam draud iespēja pārvērsties par subjektu, kas dzīvo vienās bailēs un bīstas no paša ēnas.
  Šī grāmata ir viens no līdzekļiem, kas palīdzēs aizsargāt darījumu cilvēku no uzņēmējdarbības vides destruktīvajiem draudu faktoriem.
  Grāmatā atradīsiet informāciju par ekstremālo situāciju rašanās iemesliem, tajā sniegti nepieciešamie ieteikumi, kā arī aplūkots cilvēka uzvedības algoritms un pašaizsardzības paņēmieni.
  SATURS
  IEVADS .............................................................................................................. 7
  UZŅĒMĒJS UN DROŠĪBA
  Kā rodas drošības problēmas ..................................................................... 9
  Uzņēmējs – aizsargājams objekts ............................................................... 11
  Kas rada draudus, un kādi tie mēdz būt..................................................... 12
  Pastāvīgi risināmie uzdevumi...................................................................... 14
  Viss atkarīgs no iespējām............................................................................. 16
  Dedz, eglīte, dedz, vai Jaungada naktī var noderēt arī pleds.................. 17
  EKSTREMĀLA SITUĀCIJA
  Kas ir ekstremāla situācija un kā mēs uz to reaģējam............................... 19
  Ar mani kaut kas notiek…............................................................................ 20
  Kā rīkoties ekstremālā situācijā................................................................... 22
  So ņas tante ................................................................................................... 23
  Kontrolieris melnās zeķbiksēs vai Kā atbrīvoties no sastinguma.......... 26
  Situācijas diagnostika .................................................................................. 28
  Ekstremālās situācijas partneris. Kas viņš ir?........................................... 30
  Mauzeris krūmos vai Par mierīgu lojalitāti ekstremālā situācijā.............. 36
  Pazīmes, kas ļauj noteikt uzbrucēja emocijas............................................ 37
  Draudu avots – cilvēks alkohola vai narkotisko vielu reibumā.............. 39
  Maniaks vai neveiksminieks….................................................................... 40
  Kā rīkoties, nonākot saskarē ar uzbrucēju................................................. 42
  Uzvarētāja vai Cik svarīgi mācīties kliegt spilvenā................................... 43
  Ievērot uzbrucēja emocionālo stāvokli...................................................... 46
  Kompromitēšana, šantāža…........................................................................ 48
  PAAUGSTINĀTA RISKA GRUPA
  Kas ir risks?.................................................................................................... 50
  Paaugstināta riska grupa un viktimitāte..................................................... 53
  Svētlaimes cena vai Vikt imoloģijas pamati................................................ 55
  Uzņēmējs un kriminālā viktimoloģija.......................................................... 57
  PAŠAIZSARDZĪBAS ĀBECE
  Neredzamais ierocis...................................................................................... 60
  Tās acis, tās acis, vai Punkti, kuri ir vienmēr............................................. 61
  To, kas pats sargājas, Dievs sargā............................................................. 61
  JA ESAT DARĪJUMU CILVĒKA LAULĀTĀ DRAUDZENE
  (ar sieviešu drošību saistītie jautājumi)
  Mazliet vēstures............................................................................................ 66
  Kas var apdraudēt sievietes?...................................................................... 67
  Labs tosts vai Kam vajadzīga intuīcija ekstremālā situācijā................... 72
  Uzņēmēja sieva un paaugstināta riska grupa............................................ 73
  Būt uzņēmēja sievai vai Atslēgvārdi ekstremālā situācijā ...................... 76
  Speciālie līdzekļi ............................................................................................ 78
  Sievietes pašaizsardzība............................................................................... 80
  Ir derīgi vakarā palasīt vai Kodiens kā pašaizsardzības paņēmiens...... 81
  BĒRNU DROŠĪBA
  Par spīti statistikai.............. ........................................................................... 83
  Principi, kas jāievēro, lai pasargātu bērnus no noziedzniekiem.............. 84
  Būt par paraugu ............................................................................................ 85
  Nezaudēt kontaktu ar bērniem .................................................................... 86
  Nopietni mācīt bērniem Drošības pamatus˙.............................................. 87
  Aizvērt un aizslēgt........................................................................................ 88
  Būt redzamā vietā.......................................................................................... 89
  «Ciklops» pavārtē vai drošības skola........................................................ 89
  Izvēlieties drošas vietas............................................................................... 90
  Nepieciešama kontrole................................................................................. 91
  Nestrīdieties!.................................................................................................. 91
  Skola un bērnu drošība................................................................................ 92
  Bērnu nolaupīšana........................................................................................ 94
  Uzmanību, narkotikas!............................................... ................................... 95
  Ja jūsu bērns iesaistījies bandā................................................................... 99
  PERSONISKĀS DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANAS
  TIESIKIE ASPEKTI
  Nepieciešamā aizstāvēšanās....................................................................... 101
  Skaistule un ļandari vai Šis un tas par nepieciešamo aizstāvēšanos.... 104
  Galējā nepieciešamība................................................................................... 105
  Virtuālais ļaundaris vai Nākamā pietura – “Galējā nepieciešamība”...... 106
  Aizturēšana.................................................................................................... 108
  FIZISKĀS PERSONAS APSARDZE
  Prasības miesassargiem................................................................................ 113
  Miesassargu pienākumi............................................................................... 115
  Visapkārt tapas vai Kādēļ vajadzīgs miesassargs.................................... 117
  Fiziskās personas apsardzes īpatnības ..................................................... 122
  DAŽI MAZĀK ZINĀMI DROŠĪBAS ASPEKTI
  Bioenerģētiskā mijiedarbība......................................................................... 125
  Psihisks uzbrukums...................................................................................... 127
  Biolauku enerģijas sintēze........................................... ................................ 129
  Psihoenerģētiskais trieciens........................................................................ 130
  Enerģijas atņemšana..................................................................................... 130
  Partnera diagnostika..................................................................................... 132
  Draudu pazīmes, ko atklāj rakstura analīze................................................ 144
  Ģeopatogēnās un tehnopatogēnās zonas................................................. 146
  Kā sevi pasargāt no enerģētiskajām anomālijām...................................... 148
  Psihoenerģētiskā aizsardzība....................................................................... 149
  DERĪGI PADOMI PERSONISKĀS DROŠĪBAS JOMĀ
  Personas drošības konnceptuālais modelis ............................................. 154
  Bailes un panika ........................................................................................... 155
  Septiņi personiskās drošības principi ....................................................... 156
  Apdraudējumu veidi. “Zelta noteikumi” drošai dzīvei ........................... 157
  Personas apdraudējumu avoti .................................................................... 159
  Draudi un draudu novērtējums (no miesassarga viedokļa) ................... 160
  Rīcība pēc draudu saņemšanas ................................... ............................... 165
  Vispārīgie drošības pasākumi ..................................................................... 166
  Drošības pasākumi uz ielas ......................................................................... 167
  Bērnu drošība................................................................................................ 171
  • virtuvē..................................................................................................... 171
  • viesistabā................................................................................................ 173
  • guļamistabā............................................................................................. 174
  • vannas istabā......................................................................................... 175
  • citās telpās.............................................................................................. 175
  • sadzīves elektropiederumi.................................................................... 176
  • dārzā......................................................................................................... 176
  • mājdzīvnieki............................................................................................ 178
  • vardarbība pret bērniem........................................................................ 178
  Divi kursi bērnu drošības jomā................................................................... 179
  • īpaši ieteikumi bērniem un vecākiem................................................... 181
  Sieviešu drošība............................................................................................ 183
  Deviņi paņēmieni aizsardzībai pret izvarošanu ........................................ 184
  Jūs esat atradis…
  • ieroci ....................................................................................................... 186
  • sprādzienbīstamus priekšmetus........................................................... 186
  Sprādziens uz ielas........................................................................................ 187
  Mītiņu kaislības............................................................................................. 189
  Kā nekļūt par terora akta upuri ................................................................... 190
  Ģimenē............................................................................................................ 191
  Darbā............................................................................................................... 192
  Jūsu lidmašīnu sagrābuši teroristi.............................................................. 192
  Jūs esat kļuvis par ķīlnieku.......................................................................... 193
  Jūsu tuvinieki ir šantāžistu rokās................................................................ 194
  Sarunas pa mājas tālruni.............................................................................. 196
  Neaicināts viesis........................................................................................... 196
  Ļaundaris jūsu dzīvoklī................................................................................ 197
  Kā tikt galā ar suni........................................................................................ 198
  Drošība koncertā........................................................................................... 200
  Personiskā drošība transportā.................................................................... 200
  • Trolejbusā, autobusā, tramvajā, taksometrā...................................... 202
  Aizsardzība pret agresijas izpausmēm........................................................ 203
  • sevišķi bīstami cilvēki............................................................................ 203
  • kautiņš .................................................................................................... 203
  Kā uzvarēt bez cīņas..................................................................................... 205
  Azartspēles.................................................................................................... 206
  Seksuālā drošība................ ........................................................................... 207
  • prostitūtas............................................................................................... 207
  Seksuālā kontakta drošums ........................................................................ 209
  Deviņi pašaizsardzības pamatnoteikumi ................................................... 210
  Tuvcīņas paņēmieni ..................................................................................... 210
  Improvizēti ieroči .......................................................................................... 211
  Līdzekļi aizsardzībai ...................................................................................... 212
  Bruņuvestes .................................................................................................. 213
  • pretterorisma līdzekļi.............................................................................. 214
  • trauksmes signalizācijas līdzekļi........................................................... 214
  Aktīvie drošības līdzekļi............................................................................... 215
  • gāzes ieroči............................................................................................. 215
  • šaujamieroči............................................................................................ 216
  • gāzes ba loniņi......................................................................................... 216
  • elektrošoks.............................................................................................. 217
  Līdzeklis UDAR............................................................................................. 218
  Līdzekļi ekoloģiskajai aizsardzībai............................................................... 218
  Jūs apkrāpuši blēži........................................................................................ 219
  Kabatzagļi ...................................................................................................... 221
  NOSLĒGUMS ...................................................................................................... 222
  Izmantotās literatūras saraksts ......................................................................... 225
  Izmantotie interneta resursi ............................................................................... 226