.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Komersanta arhīva pārvaldība


Anna Zemgale


Страниц: 249
ISBN: 978-9934-8458-3-3
Цена: 19.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  • Книга

    Komersanta arhīva pārvaldība

    21.00 EUR
    ПОДРОБНЕЕ
Описание:
Saturs
Priekšvārds
1. nodaļa. Komersanta arhīva organizācija
2. nodaļa. Glabāšanas termiņu noteikšana
3. nodaļa. Dokumentu sagatavošana glabāšanai
Ilgstoši glabājamo un pastāvīgi glabājamo dokumentu papīra
formā sakārtošana
Hibrīdlietu sakārtošana
Elektronisko dokumentu sakārtošana
Īslaicīgi glabājamo lietu sagatavošana glabāšanai
4. nodaļa. Dokumentu iznīcināšana
5. nodaļa. Dokumentu uzskaite un aprakstīšana
Uzskaites saraksti
Vairāklīmeņu arhīviskais apraksts
Lietu nosaukumu veidošana
Lietas datējums
6. nodaļa. Dokumentu izmantošana
7. nodaļa. Dokumentu glabāšana komersanta arhīvā
Kur glabāt
Līguma slēgšana par dokumentu glabāšanu pie pakalpojumu
sniedzēja
Arhīvglabātavu iekārtošana
Telpas arhīvglabātavām
Aprīkojums
Higiēna arhīvglabātavās
Dokumentu glabāšanas veids
8. nodaļa. Arhīviski vērtīgo dokumentu nodošana Nacionālajam
arhīvam uzņēmuma likvidācijas gadījumā
9. nodaļa. Komersanta dokumentu un arhīva saglabāšana
ārkārtas situācijās
Instrukcijas inženierkomunikāciju avāriju u.c. lokālu ārkārtas
situāciju gadījumiem
Komersanta vitāli svarīgo dokumentu saraksta izstrāde
Pielikumi
Dokumenti ir ļoti vērtīgs, bet līdz šim ne vienmēr novērtēts komersanta resurss. Sistemātiska pieeja dokumentu un arhīvu pārvaldībai ir būtiski svarīga organizācijām un sabiedrībai, lai aizsargātu un saglabātu dokumentus kā savas darbības pierādījumu. Dokumenti dod iespēju organizācijām 1:
• īstenot savu darbību sakārtotā, efektīvā un pārskatāmā veidā;
• sniegt pakalpojumus konsekventā un taisnīgā veidā;
• atbalstīt un dokumentēt politiku formulēšanu un vadības lēmumu izstrādi;
• nodrošināt konsekvenci, nepārtrauktību un produktivitāti pārvaldē un administrēšanā;
• izpildīt normatīvo aktu prasības;
• nodrošināt aizsardzību un atbalstu tiesvedībās, tajā skaitā arī risku vadību saistībā ar pierādījumu esamību vai neesamību par organizācijas darbību;
• aizsargāt organizācij as un tās darbinieku intereses ilgākā laikposmā;
• nodrošināt pierādījumus par organizācijas darbību, izveidot organizācijas identitāti un uzturēt korporatīvo atmiņu.
Pēc jaunā Arhīvu likuma un tam pakārtoto noteikumu pieņemšanas ir iznākušas vairākas grāmatas par dokumentu pārvaldību gan institūcijās, gan privāto tiesību juridiskajās personās. Tomēr tās praktiski neaplūko arhīvu pārvaldību. 748. noteikumos 2 ietvertas prasības institūciju arhīvu pārvaldībai, bet šīs normas komersanti ne vienmēr var piemērot savu arhīvu pārvaldībā. Piemēram, prasības dokumentu aprakstīšanai 748. noteikumos galvenokārt ir domātas informācijas ievadei LNA 3 informācijas sistēmā, bet ir nepiemērotas komersanta dokumentu aprakstīšanai.
Šī grāmata paredzēta komersantiem, kuri to var izmantot kā rokasgrāmatu savu arhīvu pārvaldībai. Grāmatu savu arhīvu pārvaldībai var izmantot arī citas privāto tiesību juridiskās personas.
Institūciju darbinieki var izmantot rokasgrāmatu, ievērojot 748. noteikumu prasības.
Rokasgrāmata neaplūko elektronisko dokumentu ilgtermiņa glabāšanas tehniskos risinājumus.