.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Preču politika un darbs ar preču krājumiem


V. Markitanova


Страниц:
ISBN: 978-9934-8425-5-9
Цена: 20.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  • Книга

    Preču politika un darbs ar preču krājumiem

    25.00 EUR
    ПОДРОБНЕЕ
Описание:
Preču politika ir viens no būtiskākajiem mārketinga pamatelementiem. Tirgus dalībniekiem jāzina, kā aprakstīt tirgu u n sadalīt to segmentos, kā mērķtirgus ietvaros novērtēt patērētāju vajadzības un prasības un noskaidrot, kam viņi dod priekšroku, kā radīt un pārbaudīt preci ar šim tirgum nepieciešamajām patēriņa īpašībām, ar cenas starpniecību izskaidrot patērētājam preces vērtības ideju un padarīt preci plaši pieejamu, kā arī nodrošināt nepieciešamo informāciju par to.
Mārketinga speciālistam, firmas vadītājam un biznesmenim, kurš vēl tikai nesen uzsācis savu darbību, jāizpēta būtiskākās likumsakarības, kas darbojas dažādās ekonomiskajās situācijās, nosakot pieprasījumu un piedāvājumu.
Jebkuras firmas vai uzņēmējsabiedrības darbībā ļoti būtiska nozīme ir darbam ar preču krājumiem. Šīs darbības ietvaros precīzi jānoskaidro, kas ir preču krājumi, kādam nolūkam tie nepieciešami, kā tos uzskaitīt, kā noteikt nepieciešamo daudzumu un, visbeidzot, kā tos glabāt. Tieši tādēļ daļa grāmatas veltīta noliktavu saimniecības organizēšanai – sniegti noliktavu plānojuma paraugi, kā arī ieteikumi to platības noteikšanai.
Domājams, ka uzņēmējdarbības veicēji – gan iesācēji, gan tie, kas jau uzkrājuši zināmu pieredzi, – atradīs šajā grāmatā daudz lietderīga.

SATURS
Priekšvārds
1. Prece un preču politika
1.1. Preču klasifikācija atkarībā no uzņēmējdarbības veida
1.2. Pamatprasības precēm un to orientēšana uz pieprasījumu
1.3. Preces, pieprasījuma un tehnoloģijas dzīves cikli
1.4. Pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas.
Līdzsvara jēdziens*
1.4.1. Individuālais pieprasījums un tirgus pieprasījums kopumā
eprasījums kopumā
1.4.2. Cenas pieprasījuma elastība
1.5. Uzdevumi
2. Cena un cenu veidošana
2.1. Cenu veidošana dažāda tipa tirgos
2.2. Sākotnējās cenas aprēķināšanas metodika
2.3. Ar cenu politiku saistītās problēmas
2.4. Cenu noteikšana jaunām precēm
2.5. Cenu veidošana preču nomenklatūras ietvaros
3. Tirgi
3.1. Patēriņa tirgus
3.2. Uzņēmumu tirgus
3.2.1. Rūpniecībai paredzēto preču tirgus
3.2.2. Starppārdevēju tirgus
3.2.3. Tirgus izvēles algoritms
4. Darbs ar preču krājumiem
4.1. Kādēļ vajadzīgi krājumi
4.2. Kāda ir preču krājumu reālā vērtība
4.3. Rezerves daļas
4.4. Preču krājumi atkarībā no uzņēmuma tipa
4.5. Preču krājumu novērtēšanas metodes
4.6. Preču krājumu analīze
4.7. Preču noliktavas
4.7.1. Preču noliktavu funkcijas un to klasifikācija
4.7.2. Noliktavu veidi un telpu plānojums
4.7.3. Ražošanas noliktavas
4.7.4. Mazumtirdzniecības uzņēmumu prečapgādes organizācija un tehnoloģija
5. Preču politikas efektivitātes novērtējums