.
LV
RU
Jūsu grozs: 0 preces

Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā


V. Zemļanovs, I. Krasiļņikova


Lapas:
ISBN: 978-9934-8425-3-5
Cena: 15.00 EUR
Formāts:
Izvēlēties daudzumu:   
   
Citas produktu iespējas
  Apraksts:
  Sekretārs un dokuments ir svarīgi uzņēmējdarbības vadības instrumenti.
  Šo instrumentu pienācīga nenovērtēšana un reizēm vienkārši neprasme tos likt lietā krasi pazemina biznesa vadības efektivitāti ar visām no tā izrietošajām sekām – līdz pat bankrotam.
  Lasītājiem piedāvātā grāmata satur ziņas par sekretāra darbu un tā svarīgāko sastāvdaļu – lietvedību.
  Šī grāmata ir praktisks mācību līdzeklis, tās pamatmērķis ir sniegt uzņēmējiem, uzņēmumu vadītājiem un sekretāriem nepieciešamo teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un ieteikumu minimumu
  sekretāra darba jomā.

  SATURS
  Priekšvārds ................................................................................................ 5
  Ievads ......................................................................................................... 9
  Vadītā js, sekretārs, lietvedība (īss vēsturisks ekskurss) ....................... 9
  Dokuments un tā funkcijas ..................................................................... 14
  I DAĻA. Sekretāres darba organizācijas pamati ............................... 19
  1. nodaļa. Kādai jābūt sekretārei ............................................................ 19
  Sekretāre pārvaldes struktūrā: profesijas pakāpieni ............................ 19
  Sekretārei izvirzāmās prasības ................................................................ 24
  Sekretārei nepieciešmās personiskās īpašības ....................................... 27
  Sekretāres karjera...................................................................................... 29
  Sekretāres karjeras un kvalifikācijas celšanas pakāpieni ..................... 30
  Sekretāres amata apraksts......................................................................... 33
  2. nodaļa. Kā kļūt par sekretāri .............................................................. 43
  Sekretāres iekārtošanās darbā ................................................................. 43
  Sekretāres adaptācija jaunā vietā ............................................................ 48
  3. nodaļa. Kā organizēt sekretāres darbu .............................................. 53
  Sekretāres darba vietas organizācija un iekārtojums ........................... 53
  Sekretāres darba diena ............................................................................. 66
  Sekretāres darba organizācija .......... ....................................................... 71
  II DAĻA. Par sekretāres darbu bezdokumentu apkalpošanā
  un dažiem citiem darba aspektiem
  1. nodaļa. Sekretāres darba ētika ........................................................... 75
  Ārējais izskats ............................................................................................ 75
  Darba vietas kultūra ................................................................................. 76
  Uzvedības un lietišķās saskarsmes kultūra ............................................ 78
  Attiecības «vadītājs – sekretāre» ............................................................. 80
  Telefonsarunu etiķete ............................................................................... 82
  Sekretāres uzdevumi dažādu sanāksmju sagatavošanā ....................... 86
  Sekretāres darbs pieņemšanas telpā ....................................................... 90
  Apmeklētāju pieņemšana......................................................................... 91
  Vadītāja biznesa braucienu sagatavošana............................................... 96
  Sekretāre un firmas darbinieki ............................................................... 99
  Māksla būt par padoto ............................................................................. 101
  2. nodaļa. Prezentāciju un pieņemšanu sagatavošana
  un vadīšana ................................................................................................ 104
  Kas ir prezentācija un kā to organizēt ............ ........................................ 104
  Pieņemšanas veidi un uzvedības noteikumi ......................................... 107
  Pieņemšanas sagatavošana ...................................................................... 109
  Atbilde uz ielūgumu ................................................................................. 110
  Ierašanās uz pieņemšanu un aiziešana no tās ....................................... 111
  Uzvedība pieņemšanas laikā ................................................................... 111
  Galda servēšana......................................................................................... 113
  Viesu saraksta sastādīšana ....................................................................... 114
  Viesu sēdināšana pie galda ...................................................................... 115
  Dažas viesu izvietošanas shēmas ............................................................ 117
  Viesu aizbraukšana.................................................................................... 119
  Kā ģērbties uz pieņemšanu ...................................................................... 120
  Suvenīru un dāvanu sagatavošana .......................................................... 124
  3. nodaļa. Kā gūt panākumus.................................................................. 127
  Panākumu formula ................................................................................... 127
  Dienesta romāns .............................................................................. ......... 131
  Sekretāres rīcība konfliktsituācijās ......................................................... 134
  Daži neredzami sekretāres darba aspekti............................................... 138
  Sekretāres patstāvīgā darba un pašaudzināšanas paņēmieni............... 144