.
LV
RU
Jūsu grozs: 0 preces

Personāla vadības mūsdienu metodes


Inese Ešenvalde


Lapas:
ISBN: 9984-640-74-4
Cena: 25.00 EUR
Formāts:
Izvēlēties daudzumu:   
   
Citas produktu iespējas
  • Grāmata

    Personāla vadības mūsdienu metodes

    29.00 EUR
    Vairāk
Apraksts:
Grāmata ietver visu nozīmīgāko personāla vadības funkciju aprakstus, praktiskus piemērus no organizācijām un teorētiskus pamatojumus psiholoģijā. Šis ir pilnīgs un fundamentāls darbs, kas apkopo mūsdienu personāla vadības metodes un organizāciju psiholoģijas pamatus.
Nav iespējams pāriet uz mūsdienīgu, atvērtu un uz darbinieku un vadītāju interesēm vērstu personāla vadību, ja organizācijās strādājošo vairākums vēl aizvien atrodas veco mītu varā par kadru daļu darbu. Šīs grāmatas nolūks ir kliedēt iesīkstējušākos no tiem. Dažas no jaunās realitātes atziņām var sākumā likties nepieņemamas vai pat paskarbas daudziem no mums, taču modernā korporatīvā realitāte ir prasīga un pārmaiņas un produktivitāti alkstoša.
Jebkura veida uzņēmējdarbības sekmīgai attīstīšanai nepieciešami triju veidu resursi: finanšu resursi, informatīvo tehnoloģiju resursi un cilvēku resursi . Pirmos divus, ne bez grūtībām, taču var atrast un administrēt salīdzinoši viegli, taču tieši cilvēku resursu atlase, novērtēšana, motivēšana un apmācība ir izaicinājums ikvienam vadītājam, jebkuram uzņēmējam. Ņemot vērā strauji mainīgo komercdarbības vidi, kuru ietekmē gan ekonomiskās, gan likumdošanas, gan arī politiskās konjunktūras pārmaiņas, šo delikāto resursu vadība ir īpaši nozīmīgs faktors uzņēmējiem biznesa panākumu un sekmīgas sadarbības veidošanā darbavietā. Personāla praktiskā vadība uzskatāma par palīgu visu galveno personāla vadības funkciju īstenošanai: personāla atlasei, novērtēšanai, apmācībai, karjeras plānošanai, motivēšanai un darba tiesisko attiecību administrēšanai, kā arī sadarbībai ar arodorganizācijām, korporatīvās kultūras izpratnei un attīstībai, pārmaiņu vadībai un personāla vadības efektivitātes novērtēšanai.
Šis ir mūsdienīgs mācību līdzeklis personāla vadības profesionāļiem un studentiem.
SATURS
Ievada vietā 5
Personāla vadības vēsture: no kadru daļas līdz cilvēku
resursu vadībai 10
Personāla vadības lomas un funkcijas organizācijā 18
Cilvēku resursu plānošana: veidi un metodes 51
Amatu analīze un novērtēšana 65
Personāla atlase un tās veidi 82
Personāla novērtēšana: veidi un metodes 104
Karjeras plānošana un karjeru veidi organizācijās 144
Personāla apmācība un attīstība 152
Personāla motivēšana un atalgojuma sistēmas veidošana 174
Elastīgais darba laiks, tā izmantošanas iespējas 216
Komandu darbs organizācijās un komandu vadība 221
Drošas un veselīgas darba vides veidošana 250
Iekšējās darba attiecības un to vadība 264
Organizācijas kul tūra un tās vadība 283
Pārmaiņu veidi un to vadība 301
Personāla vadības efektivitātes novērtēšana 336
Izmantotā literatūra 348