.
LV
RU
Jūsu grozs: 0 preces

Praktisks palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai


V. Latiševs


Lapas: 283
ISBN: 9984-640-65-5
Cena: 35.00 EUR
Formāts:
Izvēlēties daudzumu:   
   
Citas produktu iespējas
  Apraksts:
  Daudziem uzņēmējiem, protams, ir pazīstama situācija, kad jurists, pie kura viņi ir vērsušies pēc palīdzības un lūguši noregulēt konfliktu ar ārvalstu partneri, paziņo, ka viņu pozīcijas nav gana stipras, jo, noformējot tirdzniecības darījumu, viņi ir pieļāvuši kļūdas. Viņi ar nožēlu konstatē, ka slikti orientējas dokumentos, kuri regulē ārējā tirdzniecības operāciju dalībnieku attiecības, un nu jau ir par vēlu kaut ko darīt savu interešu aizsargāšanai.
  V. Latiševa grāmata “Praktisks palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai” palīdzēs pareizi noformēt ārējās tirdzniecības darījumus, nepieļaut kļūdas un izvairīties no kļūmīgām situācijām.
  Grāmatā lasītājs atradīs plašu informāciju par vairākām Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācijām, par starptautiskām konvencijām un citiem dokumentiem, kuros nepieciešams orientēties un kuri jāievēro, slēdzot ārējās tirdzniec ības darījumus.
  Grāmatā sīki aplūkoti Inkotermā paredzētie piegādes nosacījumi un pārdevēja un pircēja pienākumi, apdrošināšanas jautājumi, preču pārvadāšana, transportēšanas dokumenti (konosamenti, pavadzīmes, CMR), kā arī jautājumi, kuri attiecas uz maksājumiem, izmantojot dokumentāro akreditīvu, un daudz kas cits, ko nepieciešams zināt uzņēmējam, kurš piedalās ārējās tirdzniecības operācijās.
  Autors analizē kļūdas, kuras uzņēmēji pieļauj starptautiskajā tirdzniecībā.
  Tāda analīze lasītājiem palīdzēs praksē izvairīties no tamlīdzīgām kļūdām. Grāmatas atsevišķā nodaļā ir iekļauti ieteicamie tirdzniecības kontraktu tekstu paraugi katram Inkotermā minētajam piegādes veidam.
  Grāmatā ir ievietota vārdnīca (glosārijs), kurā izskaidroti tekstā sastopamie termini, kā arī dots starptautiskajā komercpraksē pieņemto saīsinājumu tulkojums.
  Grāmata ir paredzēta ne vien uzņēmējiem, bet arī banku darbiniekiem, juristiem un studentiem.

  SATURS
  1. nodaļa
  Ievads 5
  No Inkoterma vēstures 6
  Kāpēc tika uzrakstīta šī grāmata 8
  Kā grāmatā izkārtots materiāls 10
  Kļūdas, kādas mēdz pieļaut, izmantojot Inkotermu 11
  Kas ir iekļauts Inkotermā 14
  Kas nav iekļauts Inkotermā 16
  Kāpēc ir obligāta atsauce uz Inkoterma publicēšanas gadu 17
  Preču apdrošināšana un pieļautās kļūdas 18
  Par dokumentāro akreditīvu 22
  Pārvadājuma līguma galvenie aspekti 33
  Par konosamentu 35
  Strīdus jautājumu atrisināšana 45
  Starptautiskās tirdzniecības darījumu kontraktu struktūra 46
  Tirdzniecības kontraktos sastopamās raksturīgākās kļūdas 51

  2. nodaļa
  Inkoterma terminu izmantošana, noformējot starptautiskās tirdzniecības darījumus. Ieteikumi 61
  E grupa 61
  Termins EXW 61
  F grupa 72
  Termins FCA 72
  Termins FAS 84
  Termins FOB 95
  C grupa 107
  Termins CFR 111
  Termins CIF 123
  Termins CPT 137
  Termins CIP 146
  D grupa 157
  Termins DAF 163
  Termins DES 173
  Termins DEQ 183
  Termins DDU 194
  Termins DDP 204

  3. nodaļa
  Pirkuma-pārdevuma kontraktu tekstu paraugi katram
  Inkoterma term inam. Ieteikumi 215
  Termins EXW 216
  Termins FCA 220
  Termins FAS 224
  Termins FOB 229
  Termins CFR 233
  Termins CIF 237
  Termins CPT 241
  Termins CIP 245
  Termins DAF 249
  Termins DES 254
  Termins DEQ 258
  Termins DDU 262
  Termins DDP 266

  Pielikumi
  1. p ielikums. Tekstā sastopamo terminu skaidrojošā
  vārdnīca (glosārijs) 271
  2. pielikums. Starptautiskās tirdzniecības praksē pieņemto
  saīsinājumu īsa vārdnīca 280
  Izmantotās literatūras saraksts 282

  PAR AUTORU
  Grāmatas “Praktisks palīglīdzeklis ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanai” autors Valērijs Latiševs ir finansists, ekonomists, filologs un tālbraucēju kuģu kapteinis.
  Viņš ir strādājis par Komercbankas nodaļas vadītāju (Rīgā), par Amerikas kompānijas ģenerālmenedžeri (ASV, Sietlā) un okeānu kuģu kapteiņdirektoru. Autors, gatavojot šīs grāmatas manuskriptu, ir izmantojis savu ilggadējo pieredzi, kas gūta dažādās ekonomikas jomās. V. Latiševs pirmais Latvijā sāka piedāvāt klientiem tādu bankas operāciju kā finanšu līzings.
  Pēc viņa iniciatīvas tika nodibināta Latvijas Līzingdevēju nacionālā asociācija, par kuras ģenerālsek retāru V. Latiševs tika ievēlēts vairākus gadus pēc kārtas.
  V. Latiševa grāmata “Lietišķie kontakti un lietišķās sarunas” ir piedzīvojusi trīs izdevumus, to skaitā divus – latviešu valodā.
  Tagad V. Latiševs konsultē komercuzņēmumus ārējās tirdzniecības darījumu noformēšanas jautājumos (līgumu sagatavošana, risku novērtēšana utt.) un jautājumos par kompāniju interešu aizstāvēšanu Latvijas un ārvalstu tiesās un arbitrāžās, kā arī pēc uzņēmēju lūguma piedalās tiesu sēdēs.